sobota, 23 października 2010

Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego, cz. 1-3

Pragnę wszystkim polecić długo oczekiwaną i arcyciekawą publikację.

/źródło: MZM/

W 2003 roku pożegnaliśmy Macieja Kilarskiego, długoletniego kuratora s. badań architektury i konserwacji w malborskim muzeum, naszego przyjaciela i nauczyciela, znakomitego znawcę zamku. Pierwszą rocznicę Jego śmierci Dział Historii Muzeum Zamkowego w Malborku postanowił uczcić sesją naukową poświęconą Jego pamięci. [...]
Czytelnik otrzymuje publikację tekstów ze Spotkań Malborskich z lat 2004-2008.


CZĘŚĆ I (2004)
• Zygmunt Świechowski, Sylwetka Macieja Kilarskiego jako człowieka i uczonego
• Mieczysław Haftka, Troska Macieja Kilarskiego o zachowanie czystości substancji zabytkowej zamku malborskiego
• Jan Michał Krzemiński, Nie tylko o potrzebie zachowania korespondencji Macieja Kilarskiego
CZĘŚĆ II (2006)
• Antoni Kąsinowski, Źródła materialne historii budowy kaplicy NMP
• Kazimierz Pospieszny, Jeszcze raz w kwestii elewacji kościoła zamkowego
• Rainer Zacharias, Die St. Marien – Burgkirche. Zentralort für Spiritualität und Demonstration
• Ewa Witkowicz-Pałka, Oszklenia witrażowe kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku w XIX wieku. Próba systematyzacji zagadnienia
• Agnieszka Błażewicz, Skarb relikwiarzowy z kościoła zamkowego w czasach krzyżackich. dzieje relikwii św. Barbary
• Justyna Lijka, Ikonografia kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. Malarstwo – rysunek – grafika (XV-XX wiek)
• Artur Dobry, Kościół zamkowy na fotografiach ze zbiorów Działu Historii Muzeum Zamkowego w Malborku
• Robert Paszkowski, Kościół zamkowy w Malborku. Refleksje nad możliwością aranżacji wnętrza
CZĘŚĆ III (2008)
• Christofer Hermann, Friedrich Gilly i Malbork. Początki ochrony zabytków w Prusach
• Marek Krej či, Refleksje nad działaniami konserwatorskimi na terytorium Czech w wieku XIX i XX
• Rainer Zacharias, Die Marienburg. Festung unter dem Kreuz, behütet von der Jungfrau Maria, geschützt von Kanonen. Eine Reihe von Anfragen an die deutsche Denkmalpflege
• Artur Dobry, Dwudziestowieczne koncepcje odbudowy kaplicy domowej wielkich mistrzów na zamku w Malborku
• Maria Bigoś-Bojarska, Katarzyna Darecka, Zespół Przedbramia ulicy Długiej w Gdańsku. Prace konserwatorskie i adaptacyjne
• Przemysław Hubert Dorszewski, Działalność Zarządu Odbudowy zamku w Lidzbarku Warmińskim w okresie międzywojennym


wtorek, 12 października 2010