czwartek, 12 sierpnia 2010

Zamek na Expo w Szanghaju

Na youtubowym kanale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pojawił się oficjalnie film Tomasza Bagińskiego Animowana Historia Polski prezentowany w Pawilonie Polskim na Expo 2010 w Szanghaju. Część z Was mogła już go widzieć, bo film wyciekł około tygodnia temu i pojawiał się tu i ówdzie na youtube, teraz jednak można go obejrzeć w bez porównania lepszej jakości.

Abstrahując od pretensjonalności całego przekazu i shrekowatości formy (gdzie ta powalająca grafika i scenariusz z Katedry?!) – pojawia się tam przez chwilę nasz zamek (ok. 1:15) i cóż...Oczywiście, jest to skrótowa wizja artystyczna, wiadomo, że rok 1226 potraktowany jest hasłowo, jednak nawet w kontekście ogólnie pojętego XIII wieku Zamek Wysoki z doklejonym ni w pięć ni w dziewięć Pałacem jakoś mi tak dziwnie zgrzyta... 
Co sądzicie o takiej wizji artysty?

DzP AdR

wtorek, 10 sierpnia 2010

Grunwald i Malbork 1410-1910-2010

Z okazji obchodów 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem mamy okazję oglądać wystawę Grunwald i Malbork 1410-1910-2010 w sali wystaw czasowych Zamku Wysokiego.

Wystawa składa się z trzech części, które nawiązują do historycznych dat: 1410, 1910 i 2010. Pierwsza odsłona przedstawia okres średniowiecza – bitwa grunwaldzka i oblężenie Malborka. Z datą 1910 wiążą się również dwa rozdziały: literatura, która doprowadziła do wielkich obchodów 500-lecia bitwy w Krakowie – dzieła Kraszewskiego i Sienkiewicza oraz odsłonięcie pomnika Władysława Jagiełły na Placu Matejki w Krakowie i złożenie wieńców przez parlamentarzystów Reichstagu w 1910 roku. Czasy współczesne symbolizuje m.in. niedokończona kopia Bitwy pod Grunwaldem.

O wystawie na stronie Muzeum

Oficjalny plakat promujący wystawę
Podczas inauguracji wystawy przemawia dyrektor naczelny Mariusz Mierzwiński
Goście i turyści oglądający eksponaty
Niedokończona kopia obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem pędzla Zdzisława Pabisiaka. Obraz w skali 1:1 jest eksponowany wraz z oryginalnym olejnym szkicem Matejki z 1872 roku.

Zdjęcia: archiwum prywatne

Ciekawostka dla wszystkich tych, którzy dzieciństwo spędzili z Tytusem de Zoo

Nie wszyscy wiedzą, ale powstaje właśnie kolejna księga przygód Tytusa, Romka i A’Tomka, w której chłopcy przenoszą się pod Grunwald AD1410. Henryk Chmielewski (czyli Papcio Chmiel) planuje wydanie albumu na wiosnę przyszłego roku. Zgodził się udostępnić na naszego bloga kilka plansz, które znajdą się w książeczce.

Jak opowiedział nam Papcio, dużo czasu zabiera mu wyławianie ciekawych szczegółów z Długosza, sprawdzanie historii, wyszukiwanie kostiumów dla postaci. Sama plansza (pojedyncze okienko komiksu) powstaje przez około 3-4 dni. Zapytany, czy scenariusz jest już w całości gotowy, odpowiedział, że powstaje w miarę rysowania i wcale nie wyklucza, czy aby Tytus nie pojawi się w Malborku po raz kolejny…*


Zanim będzie można przeczytać książeczkę grunwaldzką, od 13 sierpnia Papcio Chmiel zaprasza na wystawę oryginalnych plansz do albumu Tytus, Romek i A’Tomek w Bitwie Warszawskiej 1920 w Galerii N+U w Warszawie.


* Już raz Tytus był w Malborku! – w Księdze VII miał u nas próbę generalną przed egzaminem poprawkowym z geografii Polski. Dowód poniżej:
DzP

wtorek, 3 sierpnia 2010

Badania archeologiczne na Przedzamczu – czerwiec i lipiec 2010 r.

Przedzamcze północne Zamku Malborskiego – obecnie zwane Zamkiem Niskim – funkcjonowało już od II połowy XIII wieku, jako zaplecze gospodarcze dla prowadzonych ówcześnie prac inwestycyjnych i dla całego kompleksu zamkowego. Badania wykopaliskowe prowadzone na tym terenie przez dr Marię Dąbrowską (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) oraz przez archeologów muzeum, wykazały, że na przedzamczu północnym od samego początku prac budowlanych na Zamku Wysokim i Średnim składowano materiały budowlane. W wykopach odkryto znaczne ilości glin, intencjonalnie zebranego piasku i miał ceglany, niekiedy z całymi cegłami. Magazyny te powstały na tym terenie przed rokiem 1280. Datę tę ustalono na podstawie odkrytej w calcu profilowanej cegły, identycznej z tymi, jakich używano przy budowie kaplicy na Zamku Wysokim. Planowa zabudowa przedzamcza miała miejsce dopiero od pierwszej połowy XIV wieku. Na tym terenie znajdowały się stajnie, warsztaty, browar, mennica, Karwan (magazyn uzbrojenia i wozownia), ludwisarnia, szpital oraz kościół św. Wawrzyńca.
Narożnik budynku odkryty podczas
prac wykopaliskowych w 2008 r.

Badaniami wykopaliskowymi objęto teren pomiędzy tzw. Basztą Prochową a tzw. Basztą Trójścienną. W 2008 roku odsłonięto północno zachodni narożnik budynku. Podczas wcześniejszych badań (1995 rok) został zlokalizowany południowo – zachodni narożnik. Oba rozmieszczone są na tej samej linii, dlatego można założyć że wyznaczają granicę tego samego budynku. Podczas tegorocznych badań, prowadzonych w czerwcu i lipcu przez mgr Ewę Fudzińską (Pracownia Archeologii), przy współpracy Pana Waldemara Jaszczyńskiego (Pracownia Archeologii MZM) i dra Grzegorza Żabińskiego (Kolekcja Militariów MZM) oraz przy udziale studentów archeologii Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu , odsłonięto zewnętrzny mur budynku z jego wewnętrznymi podziałami. 
Uczestnicy badań podczas odsłaniania fragmentu muru
Ściany zewnętrzne całego założenia wzniesione były w konstrukcji arkadowej. Mur posadowiony był na fundamencie składającym się z dwóch warstw kamieni, łączonych zaprawą wapienną. Ponadto między kamieniami w górnej warstwie widoczny był gruz ceglany łączony taką samą zaprawą. Bezpośrednio nad tą warstwą zalegał miał ceglany z dużą ilością całych cegieł i warstwa bruku kamiennego z zachowanym fragmentem rynsztoka. 
Zbliżenie lica fundamentu muru
posadowionego na ławie kamiennej
Wszystko to zostało przecięte wkopem związanym z średniowieczną zabudową murowaną wcześniej omawianego fragmentu narożnika. W jednym z wykopów pod warstwą pierwotnego humusu zaobserwowano występowanie torfu z dużą ilością kości zwierzęcych, w tym z całą czaszką końską, przedmiotami metalowymi, w tym dużą ilości gwoździ i fragmentami ceramiki zarówno pradziejowej, jak i wczesnośredniowiecznej.

Szczególnie istotnym jest fakt, iż wyniki powyższych badań potwierdzają istnienie w tym rejonie zabudowań gospodarczych w lokalizacji zaproponowanej na początku XX w. przez C. Steinbrechta. Niewykluczone, że odkryte fundamenty można łączyć ze znaną z późnośredniowiecznych źródeł pisanych tzw. wielką stodołą (grosse scheune). W najbliższych latach planuje się dalsze badania.

Autorzy tekstu i zdjęć: Ewa Fudzińska, Grzegorz Żabiński